TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018
Lịch Các Thánh Lễ Tết Nguyên Đán
Cộng Đoàn Việt Nam Giáo Xứ Chúa Kitô Vua
Thánh Lễ Giao Thừa
8:00 giờ tối Thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2018
Thánh Lễ Cầu Bình An Cho Năm Mới -Mồng Một Tết
9:00 sáng Thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2018.
Chúa Nhật Thứ I Mùa Chay
Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ – Mồng Hai Tết
4:00 chiều Thứ bảy ngày 17 tháng 2 năm 2018

Sau thánh lễ kính mời cộng đoàn ở lại dự tiệc Xuân, hái lộc thánh, xem văn nghệ, đốt pháo và múa lân.