GIÁO XỨ CHÚA KITÔ VUA, ĐƠN GHI DANH THAM DỰ THÁNH LỄ.

Do những hạn chế của chính phủ và Giáo Phận, tất cả đều phải GHI DANH TRƯỚC để tham dự thánh lễ tại Giáo xứ Chúa Kitô. Khoảng cách giữa người tham dự phải được giới hạn, nếu số người ghi danh tham dự thánh lễ đã đủ, sẽ không được liệt kê thêm dưới đây. Ghi danh sẽ bắt đầu Thứ Hai trước mỗi cuối tuần và hạn chót để ghi danh là vào Thứ Sáu lúc 1 giờ chiều. Chúng tôi yêu cầu qúy vị ghi danh cho từng mỗi tuần một mà thôi.

Vui lòng ghi danh bằng cách sử dụng mẫu đơn này hoặc bằng cách gọi cho Văn phòng Giáo xứ theo số 408-362-9958

XIN LƯU Ý, GHI DANH CỦA QÚY VỊ KHÔNG ĐƯỢC XÁC NHẬN CHO TỚI KHI QÚY VỊ NHẬN MỘT EMAIL XÁC NHẬN TỪ CHÚNG TÔI TRONG VÒNG 24 GIỜ ĐỂ ĐƯỢC THAM DỰ THÁNH MASS.

  • September 26
  • September 27
  • October 01
  • October 02
  • October 03
  • October 04