Kính thưa quý Phụ Huynh
Mùa Hè đã chấm dứt, Mùa học lại bắt đầu. Thay vì học sinh nao nức trở lại trường thì dịch Covid -19 làm cho các em ngần ngại đi học. Các bậc cha mẹ thì lo lắng không muốn cho con cái của minh bị lây nhiễm bệnh còn chần chừ không biết có nên ghi danh cho con cái của mình không. Mặc khác lại sợ con cái mình bị trì hoãn trong việc học vì cũng muốn cho chúng tiếp tục. Nỗi lo lắng của cha mẹ cũng là nỗi lo của những người có trách nhiệm giáo dục và truyền đạt kiến thức cho các em.

Chương trình Giáo Lý Việt Ngữ Chúa Kitô Vua niên khóa 20-21 sẽ khai giảng vào Thứ Bảy ngày 12 tháng 9 vào lúc 1:15 chiều.

Chương trình có vài thay đổi:
1. Chương trình GIÁO LÝ BÍ TÍCH:

• Tất cả các lớp giáo lý đều học zoom online cho tới khi có thông báo mới.
• Vì hoàn cảnh và nhận thấy sự hiệu quả không cao học online, nên tất cả các lớp Việt Ngữ tạm hoãn trong trong năm nay.
• Chỉ có các lớp chuẩn bị lãnh nhận bí tích (lớp 2 và lớp7) và các lớp bí tích Thêm Sức Và Rước Lễ Lần Đầu (lớp 3 và lớp 8) sẽ tiếp tục học niên khóa 2020- 2021.
• Các em 13 tuổi trở lên có thể ghi danh học lớp Thêm Sức và các em 8 tuổi trở lên có thể ghi danh học lớp Rước Lễ lần đầu. Giáo Lý Bí Tích: Xưng Tội Lần Đầu & Thêm Sức học chung một chương trình.
• Quý phụ huynh có thể lựa chọn cho con mình học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt:
o Nếu chọn cho con em học bằng tiếng Anh hai lớp xưng tội và Rước Lễ Lần Đầu (lớp 3 hoặc lớn hơn) và Thêm Sức (lớp 8 hoặc lớn hơn), hai lớp nầy sẽ học vào tối thứ Tư (Khai giảng ngày19 tháng 8) lúc 6:00pm tới 7:30pm hoặc học vào sáng Chúa Nhật (Khai giảng ngày 23 tháng 8) từ lúc 9:30 đến 11:00 giờ. Lớp học tối thứ Tư sẽ bắt đầu vào Thứ Tư 19 tháng 8 và lớp học Chúa Nhật sẽ bắt đầu Chúa Nhật 23 tháng 8. (Phụ huynh có thể chọn học Thứ Tư hoặc Chúa Nhật).
o Nếu chọn cho con em học bằng tiếng Việt hai lớp xưng tội và Rước Lễ Lần Đầu (lớp 3 hoặc lớn hơn) và Thêm Sức (lớp 8 hoặc lớn hơn), hai lớp này sẽ vào các thứ 7, cùng thời gian với các lớp chuẩn bị lãnh nhận bí tích (lớp 2 và 7) Giáo Lý 1:15pm -2:15pm, khai giảng ngày ngày 12 tháng 9.

2. Chương trình giáo lý Song Ngữ (Việt và Anh):
• Các lớp chuẩn bị lãnh nhận bí tích( lớp 2 và 7) sẽ học vào các Thứ Bảy từ 1:15- 2:15pm (Khai giảng ngày 12 tháng 9.)
• Các lớp 4, 5 và 6 sẽ không học giáo lý Việt ngữ năm nay do hoàn cảnh. Tuy nhiên nếu phụ huynh có con em 12 tuổi đang học trong các lớp 4, 5 hoặc 6 có thể ghi danh cho học lớp chuẩn bị Thêm Sức năm nay.

Register /Ghi danh:
• Ghi danh cho các em học Thêm Sức xin phụ huynh nộp thêm giấy khai sinh, chứng chỉ Rửa Tội và chứng chỉ Rước Lễ lần đầu.
• Ghi danh cho các em lớp Rước Lễ lần đầu xin phụ huynh nộp thêm giấy khai sinh và chứng chỉ Rữa Tội.
• Phụ huynh nộp đơn ghi danh & tờ virtue consent
• Virtue consent: Phụ huynh vào CTK website để điền đơn cho các em được học lớp online.
• Học phí: 200Đ cho 1 em/ 2 em 300Đ

Special events:
1. 1st. Communion Celebration/ Rước Lễ Lần Đầu: Sunday Sept. 20, 20 at 10am
Confession & Rehearsal/ Xưng Tội &Tập dợt: Saturday Sept. 19 at 10am
2. Confirmation Celebration/Lễ Thêm Sức: Saturday Sept. 26 at 10am Confession & rehearsal Xưng Tội &Tập dợt: Friday Sept. 25 at 6pm. **************

Phone: (408)362-9958 ext.#7186

Email: maryanh.conghuyen@dsj.org