Quý Phụ huynh kính mến,

Xin Niềm vui và An bình của Đức Kitô Phục Sinh ở cùng chúng ta.

Chân thành cám ơn Quý Phụ huynh đã tham dự buổi họp Zoom Meeting Chúa Nhật vừa qua. Như đã thông báo những tin cần được biết trong buổi họp:

  1. Ngày bế giảng (end of program) tháng 5 ngày 30 , không có tổ chức vì còn trong thời gian shelter in place
  2. Bài ôn thi – Thầy cô sẽ gửi các câu hỏi và số trang của các bài sẽ cho thi cuối năm cũng như các kinh phải thuộc. Phụ huynh giúp: In những câu hỏi ra cho các em học. Cùng học và trả lời những câu hỏi, ôn kinh với các em
  3. Bài thi cuối năm : Thầy cô sẽ gửi bài thi cho mỗi lớp. Phụ huynh in ra, nếu nhà không có máy in, xin đến văn phòng lấy. Phụ huynh cùng đọc những câu hỏi với các em và để tự các em trả lời. Khi các em không làm được, phụ huynh cùng các em mở sách để học lại cho tới khi các em thuộc, và trả lời không mở sách

Phụ huynh khảo kinh các em cho đến khi các em thuộc, và viết vào bài thi là: Em…đã thuộc kinh này

  1. Nộp bài: Bài thi final Quý phụ huynh có thể drop tại văn phòng Giáo Xứ hoặc scan gửi qua email Sr. Ngoc Anh: maryanh.conghuyen@dsj.org
  2. Đơn cho phép: “Virtual Consent” Để bảo vệ an toàn cho các em, Giáo Phận San Jose yêu cầu Phụ Huynh phải điền đơn này gửi Giáo Phận cho phép các em được tham gia chương trình Giáo Lý Việt Ngữ được tổ chức trên mạng
  3. Điền đơn “Virtual Consent” on line. Quý vị vào CTK of San Jose web click vào Education under Vietnamese Catechist, click vào Vietname virtual consent. Điền đơn xong click send/ gửi đi

Virtual Consent form: Họ& Tên Học Sinh…. , Họ & tên cha mẹ…Email cha mẹ…email học sinh…Lớp: …..Giáo lý viên ….ngày tháng…Tôi đã đọc đơn và tôi đồng ý..ngày…tháng ..click ..gửi

  1. Lãnh nhận Bí Tích Confirmation: Cha Chính Xứ cho biết là sẽ trì hoãn nhưng vẫn phải là trong năm nay, có thể vào tháng 9. Sẽ thông báo ngày giờ chính xác vì Đức Cha chưa trả lời. Lễ 1st Communion có thể sớm hơn, sẽ có thông tin sau

Liên lạc Sr. Ngọc Anh:

Ngày có mặt trong văn phòng Thứ 4 & Thứ 5 từ 1pm-4pm (gọi để mở cửa)

Phone: (408)362-9958 ext.#7186

Email: maryanh.conghuyen@dsj.org

Chan thanh cam on